Uitbreiding Europees netwerk

Na België, Frankrijk en Zwitserland is nu ook Groot-Brittannië aan de beurt om kennis te maken met onze specifieke manier van denken en leveren. Zorgvuldig gaan we de koks aan de andere kant van het kanaal laten zien wat de voordelen zijn van het werken met de producten van Pierre's Cuisine Culinair.

Voor dit doel gaan we allianties aan met Britse bedrijven om een solide uitvalsbasis te scheppen voor verdere stappen. We werken bij voorkeur vanuit de praktijk en kiezen letterlijk voor daadkracht bij het vuur. Vanuit deze positie streven we er naar om met een speciaal op de Engelse markt afgestemd pakket aansluiting te vinden bij het kenmerkende karakter van het VK. De uitbreiding naar Engeland past in ons streven om aansluiting te zoeken bij interessante afzetmarkten, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Want naast het Verenigd Koninkrijk vormt langzaam maar zeker ook Oost-Europa voor ons een aantrekkelijk afzetgebied.