Gastronomie presenteert vanaf oktober weer hun wild menu !

Interresant is het om te weten welke wild soorten, en vanaf wanneer er door de gastronomie wild gerechten worden aangeboden.
Wanneer mogen jagers op welke diersoorten jagen? en ... Wanneer is welk jachtseizoen?
Dit wordt grotendeels per provincie geregeld aan de hand van het Faunabeheerplan, een deel wordt ook door de Rijksoverheid vastgelegd (wildsoorten en landelijke vrijstellingen).
.
​Hierbij een globaal overzicht van de bejagingsperioden:

Houtduif: 15 oktober – 31 januari (jaarrond bij schade)
Wilde eend: 15 augustus – 31 januari (soms al eerder op graan)
Fazant: haan – 15 oktober – 31 januari
Fazant: hen – 15 oktober – 31 december
Konijn: 15 augustus – 31 januari (jaarrond bij schade)
Haas: 15 oktober – 31 december
Zwarte kraai, kauw, vos en Canadese gans: jaarrond bij schade
Grauwe gans, kolgans en brandgans: jaarrond met een dal in de broedperiode (grofweg maart – eind juni)
Ree: verschilt per provincie, maar in het algemeen worden de bokken in de zomer bejaagd (vanaf 1 mei tot en met september)
Damhert: 1 augustus t/m 15 februari
Wild zwijn: 1 juli t/m 31 januari (buiten de Veluwe en Meinweg jaarrond)
Edelhert: 1 augustus t/m 15 februari 

Veel gastronomie bedrijven presenteren vanaf oktober hun nieuwe wildmenu's. Wildliefhebbers (en dat zijn er vele) laten zich dan ook graag uitnodigen om de diverse wildsoorten, culinair bereid, smakelijk te consumeren. Wellicht overbodig om te vermelden maar de fonds van Pierre Heunen spelen inzake smaakbeleving hierin een belangrijke rol.